Κεφάλαιο 1ο – Βασικές Γεωμετρικές έννοιες

1.1 – Σημείο – Ευθύγραμμο τμήμα – Ευθεία – Ημιευθεία – Επίπεδο – Ημιεπίπεδο

 

1.2  –  Γωνία  –  Γραμμή  –  Επίπεδα  σχήματα  –  Ευθύγραμμα  σχήματα  –  Ίσα  σχήματα

 

1.3  –  Μέτρηση ,  σύγκριση  και  ισότητα  ευθυγράμμων  τμημάτων  –  Απόσταση  σημείων  –  Μέσο  ευθύγραμμου  τμήματος

 

1.4  –  Πρόσθεση  και  αφαίρεση  ευθυγράμμων  τμημάτων

 

1.5  –  Μέτρηση ,  σύγκριση  και  ισότητα  γωνιών  –  Διχοτόμος  γωνίας

 

1.6  –  Είδη  γωνιών  –  Κάθετες  ευθείες

 

1.7  –  Εφεξής  και  διαδοχικές  γωνίες  –  Άθροισμα  γωνιών

 

1.8  –  Παραπληρωματικές  και  συμπληρωματικές  γωνίες  –  Κατακορυφήν  γωνίες

 

1.9  –  Θέσεις  ευθειών  στο  επίπεδο

 

1.10  –  Απόσταση  σημείου  από  ευθεία  –  Απόσταση  παραλλήλων

 

1.11  –  Κύκλος  και  στοιχεία  του  κύκλου

 

1.12  –  Επίκεντρη  γωνία  –  Σχέση  επίκεντρης  γωνίας  και  του  αντίστοιχου  τόξου  –  Μέτρηση  τόξου

 

1.13  –  Θέσεις  ευθείας  και  κύκλου

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο – Επαναληπτικές Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης