ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α – Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες